Breek Europese nuus Brekende internasionale nuus Breaking Travel News Costa Rica Breaking News Regering Nuus vergaderings Nuus Breaking News in Spanje Reisdraadnuus Neigings Nou WTN

UNWTO Game Changing Election: Hoe sal dit nou werk?

Hoe vernietig UNWTO enige oproep van die Verenigde Nasies vir billike verkiesings?
Geskryf deur Juergen T Steinmetz

'n Nuwe dag vir Wêreldtoerisme! 'n Nuwe dag vir UNWTO! 'n Nuwe dag vir Costa Rica-toerisme! Die wêreld van toerisme is in vir 'n spel-wisselaar met Costa Rica wat die voortou neem in die komende verkiesingsproses by die UNWTO Algemene Vergadering in Madrid.

Print Friendly, PDF & Email
 • Vandag Die Eer. Gustav Segura Costa Sancho, minister van toerisme vir Costa Rica het sy nek uitgesteek deur amptelik 'n geheime stemming te versoek vir die herbevestiging van die UNWTO-sekretaris-generaal by die komende UNWTO Algemene Vergadering 3 Desember 2021
 • Hierdie versoek sal die bevestiging van die SG deur akklamasie uitskakel. Hierdie stap is 'n eerste in die geskiedenis van UNWTO, en 'n speletjie-wisselaar.
 • Wat sou gebeur as die huidige sekretaris-generaal Zurab Pololikashvili nie die vereiste 2/3 stemme sou ontvang om vir nog 'n termyn bevestig te word nie? Die presiese prosedure word in hierdie artikel uiteengesit – en is maklik!

In 'n verrassende skuif vandag het die Eer. Gustav Segura Costa Sancho, minister van toerisme vir Costa Rica, het hom en sy land na die bestuurdersitplek van Wêreldtoerisme verskuif.

Eer. Gustavo Segura Sancho, Minister van Toerisme Costa Rica

Namens sy regering het hy amptelik 'n geheime stemming geëis om die aanbeveling deur die Uitvoerende Raad te onderskryf om UNWTO se sekretaris-generaal vir nog 'n termyn te bevestig. Hierdie stemming sal op 3 Desember 2021 by die komende UNWTO Algemene Vergadering in Madrid plaasvind.

Baie ministers het gehoop dat hierdie stap sou gebeur, maar niemand het die moed gehad om hul eie nek uit te steek of om selfs aangehaal te word nie.

Deur ware leierskap en 'n verbintenis tot wêreldtoerisme te toon, het die Eer. Gustav Segura Costa Sancho het vandag gedoen wat baie gehoop het sou gebeur, maar niemand wou inisieer nie.

As die voortdurende COVID-19-krisis dit vir baie lande 'n uitdaging maak om hul minister van toerisme of afgevaardigde na Madrid te stuur, sal hierdie dapper stap deur Costa Rica hopelik ander aanspoor om dit te volg.

Goeie deelname is nie net nodig vir 'n kworum nie, maar om 'n regverdige en volledige verkiesing deur UNWTO-lede te verseker. As in ag geneem word dat toerisme deur die moeilikste krisis beweeg, sal goeie en sterk leierskap elke land, sy ekonomieë, werksgeleenthede en beleid bevoordeel.

Daar moet kennis geneem word dat Costa Rica vra, dat die aanwysing van die Sekretaris-Generaal vir die tydperk 2022-2025 moet geskied deur geheime stemming van alle huidige en effektiewe lede soos in die norme vermeld. Hierdie versoek sal afdwing wat daardie verhouding tussen State/UNWTO reël, het die Costa Rica op 15 November in sy brief aan die UNWTO-sekretariaat gesê.

WAARSKUWING: 'n Geheime stembrief beteken nie "Elektroniese Stemming" nie.

eTurboNews het vandag hierdie waarskuwing ontvang van 'n binnekringlid en UNWTO-insider met gedetailleerde kennis. Hy het aan eTN gesê..

Die gevaar tussen 'n tradisionele papierstembrief en 'n elektroniese stem!

Die hoofargument deur die Sekretaris-Generaal is om dit makliker te maak vir lede om by die Algemene Vergadering te stem deur 'n elektroniese stemstelsel te gebruik.

Interessant genoeg maak die huidige sekretaris-generaal dieselfde voorstel in Agenda-item 16. Hierdie item stel 'n verandering in die prosedurereëls vir die Algemene Vergadering voor (A/24/16)

Die redes waarom die huidige sekretaris-generaal hierdie metode kan verkies, is voor die hand liggend:

Stembriewe en tellers kan nie gemanipuleer word nie, aangesien die proses van A tot Z ouditeerbaar is.

'n Elektroniese stem kan nie geoudit word nie.

Elektroniese stemme kan maklik deur die Sekretariaat gemanipuleer word, aangesien dit die ratte van die e-stemstelsel beheer. So 'n stemming kan ook nie die vertroulikheid van die stemming verseker nie. Dit plaas dalk druk op daardie lande wat dalk mondelinge gerusstellings gegee het, maar ’n ander pad wou inslaan.

Wat presies sal gebeur as die sekretaris-generaal Zurab Pololikashvili nie op 3 Desember bevestig is nie?

 1. Indien die Algemene Vergadering nie die aanbeveling van die Uitvoerende Raad vir die pos van Sekretaris-Generaal van die Organisasie aanvaar nie.
 2. Die GA sal die Uitvoerende Raad opdrag gee om tydens sy 115-sessie wat op 3 Desember 2021 in Madrid, Spanje gehou sal word, 'n nuwe proses te open vir die verkiesing van die Sekretaris-generaal van die Organisasie.
 3. Gee die Uitvoerende Raad opdrag dat so 'n verkiesingsproses 'n minimum rooster van drie maande en 'n maksimum van ses maande het, vanaf die datum van die opening van die verkiesingsproses.
 4. Gee die President van die Uitvoerende Raad en die Sekretaris-Generaal van die organisasie opdrag om die 116de Uitvoerende Raad en 'n buitengewone Algemene Vergadering, in Mei 2022, byeen te roep op 'n plek en datum wat nog bepaal sal word.
 5. Noem as Ad Tussentydse Sekretaris-Generaal, mnr. Zhu Shanzhong, Uitvoerende Direkteur, wat vanaf 1 Januarie 2022 sulke funksies in koördinering met die President van die Uitvoerende Raad sal aanvaar.

Rooster

Prosedure en kalender vir die verkiesing van die Sekretaris-Generaal van die Organisasie vir die tydperk 2022-2025

 • Desember 3, 2021: Goedkeuring van die verkiesingsprosedure en rooster by die 115de sitting van die Uitvoerende Raad in Madrid, Spanje. 
 • Desember 2021: Vakature-aankondiging moet op die UNWTO-webwerf geplaas word en 'n mondelinge aantekening moet aan alle lede gestuur word, met vermelding van die sperdatum vir ontvangs van aansoeke. 
 • 11 Maart 2022 (datum sal bevestig word): Sperdatum vir ontvangs van aansoeke, maw twee maande voor die inhuldiging van die 116de sitting van die Uitvoerende Raad in Madrid, Spanje, op 11 Mei 2022 (datum sal bevestig word). 
 • By die amptelike opening van die kandidate word die kandidate ingelig oor die geldigheid van hul kandidatuur.
 • 11 April 2022 (datum sal bevestig word): Nota verbale wat uitgereik moet word om die ontvangde kandidature aan te kondig (sperdatum vir verspreiding van kandidate is 30 kalenderdae voor die inhuldiging van die 116de Uitvoerende Raadsitting).
 • 11-12 Mei 2022 (datums sal bevestig word): Keuring van die genomineerde deur die Uitvoerende Raad tydens sy 116de sitting wat in Madrid, Spanje, die hoofkwartierstad van die Organisasie, gehou sal word. 
 • 13 Mei 2022: Verkiesing van die Sekretaris-Generaal vir die tydperk 2022-2025 by die buitengewone sitting van die Algemene Vergadering wat in Madrid, Spanje gehou sal word. 
unwto-logo

Reëls, prosedures en kleindruk:

Tdie Algemene Vergadering:

Verkiesingsproses van die UNWTO-sekretaris-generaal:

Die verkiesing van die UNWTO se sekretaris-generaal het twee fases:

 1. 'n Verkiesingsproses in die Uitvoerende Komitee waar, by ontvangs van die kandidate, die Uitvoerende Raad stem om 'n kandidaat by die Algemene Vergadering aan te beveel.
 2. Die aanbevole kandidaat word deur die Algemene Vergadering bekragtig (of nie).

Artikel 22 van die UNWTO Statute bepaal baie duidelik dat die Sekretaris-Generaal verkiesing geneem moet word deur twee derdes van die effektiewe en huidige lede:

Terselfdertyd bepaal Artikel 38, subparagraaf 2, streep e) van die Reëls van die Algemene Vergadering dat die verkiesing van die Sekretaris-Generaal met 'n meerderheid van twee derdes van die huidige en effektiewe lede geneem moet word.

Later stel artikel 43 van die Reëls van die Algemene Vergadering duidelik dat die verkiesing gedoen moet word deur Geheime stemming.

Dit was die gebruik om die Sekretaris-Generaal by akklamasie te verkies, maar dit word nie in die huidige reëls vasgestel nie, dit is 'n gebruik.

As net een lidstaat vra vir die verkiesing om deur geheime stemming gedoen te word, is dit genoeg om te laat vaar die akklamasiegebruik en gaan voort met die geheime stemming deur alle teenwoordige en effektiewe lede.

Om verkies of herkies te word, moet die kandidaat wat deur die Uitvoerende Raad voorgestel word, 2/3 van alle huidige en effektief stemgeregtigde lede bereik.

In die geval dat daar geen herverkiesing van die Sekretaris-Generaal is nie, sal die Algemene Vergadering 'n ooreenkoms in agendapunt 9 van die Verkiesing van die Sekretaris-generaal neem, waar dit die Uitvoerende Raad opdrag gee om 'n nuwe proses te open vir die aanwysing van die Sekretaris-Generaal. UNWTO sekretaris-generaal.

Prosedure en kalender vir die verkiesing van die Sekretaris-Generaal van die Organisasie vir die tydperk 2022-2025

agtergrond    

 1. Artikel 22 van die Statute van die UNWTO lui:

“Die sekretaris-generaal word op aanbeveling van die Raad vir 'n termyn van vier jaar met 'n tweederdemeerderheid van die volwaardige lede aangewys wat in die Vergadering aanwesig is en stem. Sy aanstelling sal hernu kan word. ”

 • Die ampstermyn van die huidige Sekretaris-Generaal verstryk op 31 Desember 2021. Dit berus dus op die Algemene Vergadering om 'n Sekretaris-Generaal vir die tydperk 2022-2025 aan te stel tydens 'n buitengewone sitting wat in plek gehou moet word en datum om te wees in 2022 bepaal.
 • Gevolglik, in ooreenstemming met Artikel 22 van die Statute en met Reël 29 van die Reglement van Prosedure van die Uitvoerende Raad, sal die Uitvoerende Raad by sy 116de sitting (11-12 Mei 2022) vereis word (datums wat bevestig moet word)) om 'n genomineerde by die Algemene Vergadering aan te beveel. Hierdie dokument verskaf die prosedure en rooster vir sodanige verkiesing.
 • Vir doeleindes van hierdie benoeming word voorgestel dat die gevestigde praktyk gevolg word en, meer spesifiek, dit die reëls wat deur die Raad aanvaar is vir die keuse van 'n genomineerde vir die pos van sekretaris-generaal tydens sy drie-en-twintigste sitting in Mei 1984 (besluit 17(XXIII)), aangevul deur dié wat tydens sy vier-en-dertigste sitting in November 1988 (besluit 19(XXXIV)) en by sy vier-en-veertigste sitting in November 1992 (besluit aanvaar is) 19(XLIV)) waargeneem word
 • Die bogenoemde reëls, wat sedert 1992 deurgaans toegepas word vir die benoeming van die pos as sekretaris-generaal, bepaal:

                  “(A) slegs burgers van State-lede van die WTO mag kandidate wees;

 “(b) kandidate sal formeel deur die sekretariaat aan die Raad voorgestel word deur die regerings van die state waarvan hulle onderdane is, en hierdie voorstelle moet ontvang nie later nie as (datum word bepaal[1]), die posstempel wat bewys lewer daarvan;

 “(C) die stemming moet deur middel van 'n geheime stemming gehou word in ooreenstemming met die leidende beginsels vir die uitvoer van verkiesings deur die geheime stemming wat aan die Reglement van die Algemene Vergadering geheg is;

                     “(d) die stemming word beslis in ooreenstemming met Artikel 30 van die Statute en Reël 28 van die Raad se Reglement, met gewone meerderheid, gedefinieer as vyftig persent plus een van die geldige stembriewe wat uitgebring is;

 “(E) die keuse van een genomineerde deur die Raad geskied, in ooreenstemming met reël 29 van die Raad se reëls, gedurende 'n privaat vergadering, waarvan 'n gedeelte 'n beperkende vergadering sal wees, soos volg:

   “(i) bespreking van kandidate sal tydens 'n beperkende private vergadering gevoer word waar slegs stemgeregtigde afvaardigings en tolke teenwoordig sal wees; daar sal geen geskrewe rekord en geen bandopname van die besprekings wees nie;

                                                                 “(ii) tydens die stemming sekretariaatpersoneel wat nodig is om met die stemming te help, toegelaat word;

 “(f) die Uitvoerende Raad besluit om nie 'n kandidaat wat deur die regering van 'n lidstaat voorgestel is wat ongeregverdig agterstallig is aan te beveel nie (paragraaf 12 van die Finansieringsreëls aangeheg aan die Statute);

                  “(G) die Raad sal slegs een genomineerde kies om by die Vergadering aan te beveel.”

 • Die prosedure wat vir die ontvangs van nominasies ingestel is, wat sedert 1992 toegepas is, voorsien ook die volgende met betrekking tot die aanbieding van die nominasies:

“Elke benoeming moet vergesel word van 'n curriculum vitae en 'n verklaring van beleid en bestuursvoorneme, waarin die genomineerde se mening oor die wyse waarop hy of sy die funksies van sekretaris-generaal sal verrig, uitdruk. Hierdie besonderhede sal in die vorm van 'n Raadsdokument saamgestel word en binne die voorgeskrewe tydsbeperkings aan sy Lede gekommunikeer word.

“In die belang van die handhawing van gelykheid tussen die genomineerdes en om te verseker dat hul dokumente leesbaar is, word voorgestel dat curricula vitae beperk word tot, sê, twee bladsye en verklarings van beleid en bestuursvoorneme tot ses bladsye. Die nominasies sal in alfabetiese volgorde in die Raadsdokument aangebied word.”

 • Sedert 1992 is die tydsbeperking gestel vir die ontvangs van kandidate (waaraan die ooreenstemmende regering ondersteun, curricula vitae en verklarings van voorneme moet werklik aangeheg word) opgestel is op twee maande voor die sitting waarop die Uitvoerende Raad vereis word om 'n genomineerde te kies. Die Sekretariaat stel gevolglik al die Lede by mondelinge nota van die ontvangs van elke nominasie in kennis.
 • Sedert 1997 het die genomineerdes vir verkiesing tot die pos van Sekretaris-Generaal 'n mondelinge aanbieding van hul kandidatuur en voornemens tydens die Raad se benoemingsessie gemaak. Genoem in die Spaanse alfabetiese volgorde van hul vanne, kry die genomineerdes gelyke tyd vir die maak van hul aanbiedings wat nie deur besprekings gevolg word nie.
 • In ooreenstemming met Reël 29(3) van die Prosedurereëls van die Uitvoerende Raad, die aanbeveling aan die Vergadering van 'n genomineerde vir aanstelling in die pos van Sekretaris-Generaal: "geskied deur 'n gewone meerderheid van die lede van die Raad wat teenwoordig is en stem2. Indien geen kandidaat die meerderheid in die eerste stemming kry nie, sal 'n tweede en, indien nodig daaropvolgende stemming, gehou word om te besluit tussen die twee kandidate wat die grootste aantal stemme ontvang."
 • In ooreenstemming met die konstante praktyk van die Organisasie, wat in besluit 17(XXIII) van 1984 onthou word, word 'n gewone meerderheid "gedefinieer as 50 persent plus een van die geldige stembriewe wat uitgebring is". Hierdie reël is in 1988 en 1992 bevestig (besluite 19(XXXIV) en 19(XLIV)). In die geval van 'n onewe getal lyk dit in ooreenstemming met logika, met die gewone betekenis van woorde en met die dominante praktyk, om dit eerder te definieer as verteenwoordigend van die aantal stemme wat onmiddellik hoër is as die helfte van die geldige stemme3
 • Wat die prosedures van die "tweede" en "volgende stemming" genoem in Reël 29(3) betref, sou dit nodig blyk te wees, die verduidelikings verskaf deur die Regsadviseur in die Inligtingsdokument vir die Verkiesing van die Sekretaris-Generaal in 1989 en bevestig in 2008 (16(LXXXIV)) sou geld indien twee kandidate die tweede plek in die eerste stemming sou deel. Die gevolg sal wees dat nog 'n stemming (en soveel bykomende as wat nodig is vir die verkryging van die vereiste meerderheid) tussen die drie kandidate georganiseer sal word om te besluit watter twee kandidate, nadat hulle die grootste aantal stemme gekry het, daarna aan die finale stemming sal deelneem. 
 • Verteenwoordiging van 'n staat deur 'n ander volle lid van die Organisasie tydens die verkiesing van die genomineerde sal volg op die resolusies wat deur die Algemene Vergadering aangeneem is tydens sy 19de sitting in die Republiek van Korea in 2011 (resolusie 591(XIX)), tydens sy 20ste sitting in Zambië/Zimbabwe in 2013 (resolusie 633(XX)) en by sy 21ste sessie in Colombia in 2015 (resolusie 649(XXI)).
 • Daar word onthou dat lede waarop artikel 34 van die statute en paragraaf 13 van die finansieringsreëls by die statute geheg word ten tyde van die verkiesing, lidmaatregte in die vorm van dienste en stemreg in die Vergadering ontneem word. en die Raad, tensy hulle 'n tydelike vrystelling van die toepassing van sodanige bepalings deur die Vergadering verleen het. 
 • Die prosedure wat in hierdie dokument uiteengesit word, is suksesvol in die praktyk toegepas, en sonder om enige besondere probleme te veroorsaak, vir die aanstellings wat sedert 1992 uitgevoer is. 
 • In ooreenstemming met die aanbevelings deur die Gesamentlike Inspeksie Eenheid van die Verenigde Nasies (JIU) met betrekking tot die keuring en diensvoorwaardes van Uitvoerende Hoofde in die Verenigde Nasies Stelsel Organisasies (JIU/REP/2009/8), word elke aansoeker versoek om aan te heg 'n sertifikaat van goeie gesondheid onderteken deur 'n erkende mediese fasiliteit tot die aanbieding van haar/sy kandidatuur soos beskryf in paragraaf 6.
 • Soos bepaal onder Reël 27(2), sal die term "Lede teenwoordig en stem" verstaan ​​word as "Lede teenwoordig en vir of teen stem". Daarom sal onthoudings en blanko stemme as nie-stem beskou word nie.

Aksies wat deur die Uitvoerende Raad geneem moet word  

Die Uitvoerende Raad word uitgenooi: 

 • Om te besluit dat die reëls wat deur die Raad aanvaar is vir die keuse van 'n genomineerde vir die pos van Sekretaris-Generaal tydens sy drie-en-twintigste sitting in Mei 1984 (besluit 17(XXIII)), aangevul deur dié wat tydens sy vier-en-dertigste sitting in November 1988 (besluit 19(XXXIV)), en tydens sy vier-en-veertigste sitting in November 1992 (besluit 19(XLIV)) sal ook by sy 105ste sitting waargeneem word;
 • Om te bevestig dat, vir die interpretasie van die statutêre reëls wat die verkiesing van die Sekretaris-Generaal en die besluite genoem in subparagraaf (a) hierbo, verwys sal word na die inhoud van hierdie dokument; 
 • Om die lidlande uit te nooi om kandidate vir die pos van sekretaris-generaal vir die tydperk 2022-2025 voor te stel, om te verseker dat hul nominasies die Organisasie se hoofkwartier (Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spanje) twee maande voor die inhuldiging van die 116de sessie van die Uitvoerende Raad, dit wil sê, op die laatste teen 24:00 uur Madrid-tyd, 11 Maart 2022 (datum sal bevestig word); 
 • Om kandidate te versoek om, tesame met biografiese en loopbaaninligting, 'n verklaring van beleid en bestuursvoorneme in te dien, waarin hulle hul menings uitspreek oor die wyse waarop hulle die funksies van Sekretaris-Generaal sou verrig; en
 • Om te bevestig dat die 116de sitting van die Uitvoerende Raad die genomineerde sal kies, moet dit by die buitengewone sitting van die Algemene Vergadering aanbeveel vir die pos van Sekretaris-generaal van die Organisasie vir die tydperk 2022-2025.

Print Friendly, PDF & Email

Oor die skrywer

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz werk sedert die tienerjare in Duitsland (1977) voortdurend in die reis- en toerismebedryf.
Hy stig eTurboNews in 1999 as die eerste aanlyn nuusbrief vir die wêreldwye reis toerismebedryf.

Laat 'n boodskap