UNWTO se nuwe brief aan sy lidlande: oortreding van die gedragstandaarde

UNWTO sekretaris-generaal Zurab Pololikashvili pas gesien saam met die Mosambiekse ambassadeur in Madrid

Desperate behoeftes lei tot desperate dade vir UNWTO se sekretaris-generaal, Zurab Pololikashvili

Dit is die eerste keer dat Zurab Pololikashvili, sekretaris-generaal van die UNWTO, gereageer of gereageer het op 'n eTurboNews artikel.

Sy reaksie het egter nie na die redakteur gegaan nie, maar aan alle UNWTO-lidlande. Sy brief met 'n addendum is Vrydag gestuur, enkele dae voor 'n omstrede geheime stemming wat ontwerp is om Pololikashvili vir nog 'n termyn as UNWTO-sekretaris-generaal te herkies. Die stemming is geskeduleer vir 3 Desember tydens die komende UNWTO Algemene Vergadering in Madrid.

Die Sekretaris-Generaal het die kritiese opmerkings wat deur die UNWTO Etiekbeampte gemaak is in die verslag aan die UNWTO Algemene Vergadering en die ope brief wat deur voormalige hoëvlak UNWTO-amptenare gestuur is oor die verslag van die Etiekbeamptes oor bestuurskultuur en -praktyke in die UNWTO.

Dit is gevolg deur die inisiatief wat Costa Rica geneem het om 'n geheime stemming aan te vra vir die komende UNWTO-bevestigingsverhoor vir die heraanstelling van die Sekretaris-Generaal.

Zurab Pololikashvili voel duidelik dat hy bedreig word dat hy nie sy tweede termyn as sekretaris-generaal van die UNWTO kan verseker nie.

Onlangse geskiedenis en verwysings:

In sy brief, Pololikashvili skryf dat daar onder die ampstermyn van die voormalige UNWTO-verteenwoordigers onreëlmatighede gemaak is.

In geen van die jaarlikse ouditverslae wat deur ouditeure van die UNWTO-lidstate opgestel is, is egter enige onreëlmatighede aangemeld nie.

Sy verwysing in die onlangse brief aan lidlande is 'n valse beskuldiging teenoor voormalige bestuur en personeel, en simbolies van die manier waarop Zurab voormalige bestuur en personeel beskuldig het vanaf die oomblik dat hy die amp aangeneem het.

Dit het 'n baie slegte atmosfeer in die organisasie geskep en 'n kultuur van teistering en intimidasie van baie goeie (voormalige) personeellede begin.

Institusionalisering van korrupsie en manipulasie

Sedert Zurab Pololikashvili aan die amp geneem het, het UNWTO baie pogings aangewend om korrupsie en manipulasie te institusionaliseer, en voorgegee dat alle interne prosedures presies gevolg word, bv. met werwings- en verkrygingsprosesse. Maar in werklikheid, Pololikashvili het seker gemaak dat werwings- en verkrygingskomitees by die UNWTO net saamgestel is uit sy goeie vriende, wat enige besluit sou neem wat hy wou.

Die vestiging van 'n interne oorsigposisie deur die aanstelling van 'n interne etiekbeampte was duidelik ontwerp om meer beheer te hê oor klagtes wat deur personeellede gemaak word.

Dit is ook ontwerp om personeellede wat kwessies wil aanmeld, te intimideer.

Onder die vorige bestuur was daar vroeër 'n eksterne etiekbeampte wat 'n baie meer neutrale en onafhanklike posisie gehad het.

Gedurende die eerste maande in die amp, Pololikashvili het die proses na 'n interne etiese posisie verander.

Hy het gevoel dat dit deur 'n interne etiekbeampte makliker sou wees om druk uit te oefen om klagtes terug te trek wanneer nodig.

Gedreig deur die verslag van die etiekbeampte en die ope brief van voormalige hoëvlak-UNWTO-amptenare, het Pololikashvili vinnig 'n brief aan alle UNWTO-lidlande uitgestuur en 'n addendum tot die HR-verslag voorberei wat reflekteer op die kritiese opmerkings van die UNWTO Etiekbeampte.

In 'n desperate poging om sy posisie te red, het hy valse beskuldigings aan voormalige hoëvlak-UNWTO-amptenare bygevoeg.

Die brief deur die sekretaris-generaal en die addendum is met groot verbasing ontvang deur ministers van toerisme in UNWTO-lidlande.

Voor die publikasie van die brief, eTurboNews terugvoer ontvang van ministers en vooraanstaande amptenare in die toerismesektor, wat hul kommer en verleentheid oor Pololikashvili se reaksie uitgespreek het.

Dit is 'n verleentheid dat Pololikashvili voormalige hoëvlak-UNWTO-amptenare, insluitend twee vorige sekretarisse-generaal, daarvan beskuldig dat hulle die gedragstandaarde vir internasionale staatsamptenare oortree wanneer hulle ernstige kommer oor bestuurskultuur en -praktyke binne die UNWTO uiter. 

Dink hy dat kritiek nie in die VN toegelaat word nie?

Volgens Polokashvili se persepsie is lojaliteit blykbaar dieselfde as om kritiek uit te skakel. Dit is juis hierdie houding en hierdie intimiderende bestuurstyl wat in stryd is met enige VN-waardes.

Zurab Pololikashvili het hierdie brief en 'n addendum tot die HR-verslag voorberei, tog is die addendum vol inligting oor die finansiële situasie die afgelope tien jaar.

Dit het geen twyfel gebring oor die kommer wat deur die etiekbeampte geopper is nie. Trouens, hierdie tipe reaksie demonstreer duidelik waarom die etiekbeampte haar kritiese opmerkings gemaak het en die voormalige hoëvlak-amptenare besluit het om hul ope brief uit te stuur.

Pololikashvili neem krediet daarvoor dat hy die UNWTO-balansstaat van negatief in 'n positief verander het. Hy het egter die feit uitgelaat dat Saoedi-Arabië UNWTO 5 miljoen dollar betaal het vir die stigting van 'n plaaslike UNWTO-sentrum in Riaad. Hierdie 5 miljoen dollar is bykomend tot die duur en bedryf van die sentrum.

Die feit dat die Etiekbeampte sulke kommerwekkende en kritiese opmerkings in die verslag aan die Algemene Vergadering insluit en dat soveel voormalige hoëvlak UNWTO-amptenare die inisiatief neem en 'n ope brief geskryf het wat aan lidlande gerig is, wys duidelik dat daar iets ernstigs fout is in UNWTO.

Pololikashvili se stelling dat voormalige UNWTO-amptenare die eenheid en solidariteit van UNWTO aantas, is absurd. Met die wete dat hy self vandat hy sy amp aangeneem het verantwoordelik was vir die eenheid en solidariteit van die Organisasie om vernietig te word deur soveel konflikte en kontroversies wat hy geïnisieer het.

Die etiekbeampte en voormalige UNWTO-amptenare moet geprys word vir die optrede wat Zurab ontbloot het.

Jy kan nie ’n duidelike idee kry van watter verduideliking hy in sy onlangse brief aan lidlande probeer gee nie.

Jy lees net geraas, valse beskuldigings, en 'n paar geskreeu, 'n reaksie wat onbetaamlik is vir 'n sekretaris-generaal van 'n VN-agentskap.

UNWTO-inmenging in die komende verkiesingsproses

UNWTO sekretaris-generaal Zurab Pololikashvili pas gesien saam met die Mosambiekse ambassadeur in Madrid

Terwyl twyfel oor die bevestiging van Pololikashvili se tweede termyn as sekretaris-generaal van die UNWTO besig is om op te bou, eTurboNews verneem dat sommige UNWTO-amptenare aktief met Pololikashvili saamwerk om lidlande te kontak. Hulle probeer druk uitoefen op afgevaardigdes of maak ooreenkomste om stemme ten gunste van Pololikashvili se heraanstelling te verseker.

As enigiets in stryd is met die gedragskode vir internasionale staatsamptenare, is dit hierdie inmenging in hierdie VN-verkiesingsprosedure. UNWTO-personeel moet te alle tye onpartydig bly, veral wanneer dit by verkiesings kom.

Kommer is ook uitgespreek dat Pololikashvili aktief probeer om ooreenkomste te fasiliteer dat lidlande wat nie verteenwoordigers na die Algemene Vergadering in Madrid kan stuur nie, ander lede wat na aan Pololikashvili is, sal toelaat om namens hulle te stem.

Die komende twee weke sal deurslaggewend wees vir die toekoms van UNWTO en die broodnodige leiding wat hierdie organisasie aan die wêreldtoerisme-herstelproses behoort te gee.

Dit is noodsaaklik dat die lidlande waaksaam en ten volle ingelig bly oor die besluite wat geneem moet word en die stemprosesse wat aan die gang is by die komende Algemene Vergadering. Dit is die enigste manier waarop verseker kan word dat die Algemene Vergadering die proses sal inisieer om 'n sterker UNWTO terug te bou.
Dit sal in die belang wees van alle UNWTO-lidlande en die talle organisasies, entrepreneurs en werknemers wat saam met UNWTO in die reis- en toerismesektor werk.

Die UNWTO-sekretaris-generaal moet alle lidlande in gelyke mate dien, nie net dié waarop die sekretaris-generaal staatmaak om herkies te word nie.

Kommentaar deur ministers:

Onbevoegdheid en gebrek aan kwaliteit voorspraak namens die bedryf in die mees uitdagende oomblik in ons geskiedenis. Zurab was wraaksugtig en oneerlik teenoor individue en organisasies wat hy ag nie sy beleide en programme ondersteun nie in die proses wat jarelange vennote vervreem het en daardeur die UNWTO verswak het. Hy is ongeartikuleerd dof en selfs traag! Die UNWTO het beter verdien!!

Sy brief bevestig sy siening van 'n geslote organisasie wat nie buite beheer kan word nie. Daar is verwag dat hy sou reageer.

Geen melding in sy brief van die verslag van die etiekbeampte wat hoofsaaklik is waarna die ope brief verwys en 'n openbare dokument is nie. Geen regverdiging waarom hy die datum vir die uitvoerende raad in Januarie gehou het toe FITUR van Januarie na Mei verskuif is nie. 

Hy is baie bewus van die mate van manipulasie wat slegs bedoel is om hom te posisioneer vir sy bevestiging.

Sy brief is intimidasie vir die kritici en ander lidlande wat hom wil uitdaag.

Hy is 'n ramp en 'n mislukking!

Hy gebruik hierdie platform om homself voor te berei om die eerste minister van sy land, Georgië, te wees.

Hoekom het hy 'n finansiële hoof van Georgië aangestel, wat 'n direkte invloed op die finansiële sake van UNWTO het deur iemand uit sy land te bring?

Hy gaan na klein provinsies en probeer hulle 'n teken van 'n guns gee of omkoop sodat hulle vir hom kan stem.

Hierdie keer moet hy verwyder word anders sal die meerderheid lidlande 'n rou ooreenkoms vir hul provinsies kry.

Daar kan 'n massa-onttrekking van ernstige lede wees. UNWTO kan nog 'n ondoeltreffende en nuttelose VN-agentskap word, as hy bevestig word en voortgaan.

UNWTO-hoof
UNWTO se sekretaris-generaal Zurab Pololikashvili

Zurab Pololikashvili se brief waarna in hierdie artikel verwys word:

Madrid, 19 November 2021
 
Geagte lidlande,

Ek hoop dat my kommunikasie jou goed vind. Ek het die eer om u aan te spreek om u in te lig dat ek diep hartseer is oor die onlangse kommunikasie wat gemaak is deur voormalige UNWTO-personeellede wat op sekere media gepubliseer is. In 'n tyd waarin die hele toerismesektor sukkel met die verwoestende gevolge van die pandemie en die Wêreldtoerisme-organisasie 'n beroep doen op eenheid en solidariteit, word sy werk voortdurend ontwrig deur 'n reeks ongegronde beskuldigings deur voormalige senior personeel van die UNWTO.

Ongelukkig ondermyn hierdie publikasies wat deur openbare briewe en op youtube.com[1] gemaak is die deursigtigheid en geloofwaardigheid van die Organisasie, wat tans hard werk aan die voorbereiding van die komende Algemene Vergadering in Madrid. Dit raak ook die UNWTO-lidstate wat die Organisasie sterk en verenig wil sien, en bevraagteken die legitimiteit van die besluitnemingsproses van sy Beheerliggame. Dit is die rede hoekom ek nie meer kan stilbly nie en verplig voel om te reageer.

Oortreding van die gedragstandaarde van internasionale staatsdiens
Die beskuldigings wat deur die voormalige UNWTO-personeel gemaak is, is ontnugterend en kommerwekkend, veral as in ag geneem word dat, nadat hulle jare lank vir die Organisasie gedien het, hulle, beter as enigiemand, sy beeld en integriteit moet beskerm en verdedig. By die formalisering van kontraktuele verhoudings met UNWTO, het enige personeellid, insluitend ek, onderneem om nie onnodig in te meng in die sake van die Organisasie en dié van sy Beheerliggame tydens sy/haar ampstermyn en na die beëindiging van die diensverhouding nie. Ongelukkig is hierdie belofte in die opbou tot ons Algemene Vergadering verbreek, nie net een keer nie, maar by verskeie geleenthede. Ek betreur dat sulke aanvalle niks meer is as 'n volgehoue ​​poging om die besluitnemingsprosesse van die Organisasie, soos in sy Statute vasgestel, te manipuleer en te verhinder nie. Dit is selfs meer ontstellend wanneer tydens die ampstermyn van die voormalige UNWTO-verteenwoordigers, ondertekenaars van 'n ope brief, onreëlmatighede gemaak is en baie belangrike lidlande onttrek het, 'n situasie wat die Organisasie sedert daardie tyd probeer regstel.

Ignoreer die soewereiniteit van die Beheerliggame

Die verkiesingsprosedure en rooster vir die benoeming deur die Uitvoerende Raad van 'n kandidaat wat aan die Algemene Vergadering voorgelê moet word, val binne die bevoegdheid van die Uitvoerende Raad self. Genoemde prosedure en rooster, wat deur die Uitvoerende Raad tydens sy 112de sitting aanvaar is, asook die datum en plek van die 113de sitting, is streng deur die Sekretariaat gevolg en ten volle nagekom, insluitend die ontvangs, oopmaak en hersiening van aansoeke, prosedure gedoen in noue samewerking met die verteenwoordiger van die voorsitter van die 113de sitting van die Uitvoerende Raad.
Bedwelmend deur die media

Verder het UNWTO 'n rekord van regsaksies wat teen die gekose media-uitlaat begin vir onwettige en ongemagtigde gebruik van UNWTO-tekens (2017), ongemagtigde opnames en publikasie van die sessies van die UNWTO-beheerliggame (2017-2018); en laster teen die personeellede van die Organisasie wat nie openbare amptelike funksies beklee nie (2019).

Op hierdie stadium is ek verplig om sommige van die inligting onder wetlike bevoorregting te behou, om te verhoed dat voortgesette verrigtinge wat in 2018 teen sommige van die ondertekenaars van die brief begin is in gevaar gestel word en om die reputasie van die Organisasie te beskerm. Hierdie verrigtinge is van stapel gestuur na die eerste oudit ooit wat deur 'n eksterne entiteit, KPMG, op my versoek uitgevoer is met my ampsaanvaarding, ten einde potensiële remedies te identifiseer vir 'n ernstige finansiële tekort van die Organisasie, wat UNWTO se diens aan sy lede ondermyn het en sy mandaat.
Kommunikasie met UNWTO

Die besluit van sommige lidlande om eensydig deur 'n sekere media-uitlaat te kommunikeer, is veral kommerwekkend. UNWTO is jou organisasie, een wat sy Lede dien, en is altyd oop vir enige verduidelikings wat in 'n toepaslike vorm deur sy Lidstate uitgedruk word, soos bepaal in die samestellende verdrag van UNWTO. Dit is die integriteit van almal en die besluitnemingsprosesse deur ons Beheerliggame wat ek aanmoedig om gerespekteer te word. Soos vasgestel in die Statute van die Organisasie, waarby alle lidlande nagekom het, is dit die gepaste forums om organisatoriese aangeleenthede deur alle lede van die Organisasie te debatteer en te bespreek. Dit is 'n noodsaaklike beginsel om die korrekte funksionering van die organe en hul besluitnemingsprosesse sowel as die belange en die institusionele beeld van die Organisasie te verseker.

Met betrekking tot die ongegronde bewerings, wil ek u aandag vestig op die verduidelikings wat deur die Sekretariaat verskaf is in die addendum tot dokument A/24/5(c) wat vir oorweging deur die Algemene Vergadering voorgelê is. U sal al die nodige inligting vind oor die ongekende pogings wat sedert 2018 aangewend is om die deursigtigheid en aanspreeklikheid van die Organisasie geleidelik te versterk en om 'n interne oorsigfunksie te vestig wat voor 2018 nie die vereiste ondersteuning deur vorige Bestuur gevind het nie.

Geagte lidlande, aanvaar asseblief die versekering van my hoogste agting.

Zurab Pololikashvili
Sekretaris-generaal
UNWTO

Print Friendly, PDF & Email

Verwante Nuus